Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Суббота, 13 Мая 2056 года (30 Апреля 2056 по ст.ст.)
Седмица 5-я по Пасхе, Глас четвертый

л~. Ст~а'гw а=п\сла i=а'кwва, бра'та ст~а'гw i=wа'нна бг~осло'ва.

На вели'цjьй вече'рни, пое'мъ, Бл~же'нъ му'жъ а~-й а=нтiфw'нъ. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на и~, пра'здника г~, и= а=п\сла _е~, гла'съ д~. Подо'бенъ: JА='кw до'бля: Сла'ва, а=п\сла, гла'съ и~: Прiиди'те нб\снагw та'инства: И= ны'нjь, пра'здника. Вхо'дъ, прокi'менъ дне`, и= чт_е'нiя г~, w\т собо'рнагw посла'нiя i=а'кwвля: а~, I=а'кwвъ бг~у и= гд\су i=и~су хр\сту` ра'бъ: в~, Никто'же и=скуша'емь да глаго'летъ: г~, Бра'тiе моя^, не на лица` зря'ще: На стiхо'внjь стiхи^ры а=п\сла, гла'съ и~. Подо'бенъ: _W пресла'внагw чудесе`! съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, а=п\сла, гла'съ а~: хр\сту` послjь'довалъ _е=си`: И= ны'нjь, пра'здника. По трист~о'мъ,

Тропа'рь, гла'съ г~:

А=п\сле ст~ы'й i=а'кwве, моли` мл\стиваго бг~а, да прегрjьше'нiй w=ставле'нiе пода'стъ душа'мъ на'шымъ.

И=ли` се'й, гла'съ то'йже:

А=п\слъ хр\сто'въ бы'лъ _е=си` и=збра'нный, и= бг~осло'ву возлю'бленному бра'тъ _е=диноро'дный всехва'льне i=а'кwве, пою'щымъ тя` грjьхw'въ w=ставле'нiе и=спроси`, и= душа'мъ на'шымъ ве'лiю мл\сть.

Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника, и= w\тпу'стъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пра'здника два'жды. Сла'ва, а=п\сла: И= ны'нjь, пра'здника. По каfi'смахъ, сjьда'льны а=п\сла. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника, и= чте'нiе. По полv"еле'и сjьда'ленъ а=п\сла два'жды, гла'съ и~. Подо'бенъ: Прему'дрости: Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. Степ_е'нна, а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: Во всю` зе'млю: Стi'хъ: Нб~са` повjь'даютъ: Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе i=wа'нна, зача'ло _кс~з: JА=ви'ся i=и~съ о_у=ч~нкw'мъ свои^мъ: По н~-мъ _псалмjь` стiхи'ра, гла'съ а~: хр\сту` послjь'довалъ _е=си`: пи'сана на стiхо'внjь: Сла'ва. Канw'нъ пра'здника, со i=рмосо'мъ на s~, и= а=п\сла на и~, гла'съ и~. Катава'сiа пра'здника. По г~-й пjь'сни конда'къ, и= i='косъ пра'здника, и= сjьда'ленъ а=п\сла, гла'съ в~: О_у=лови'въ jа=зы'ки: Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника, и=ли` бг~оро'диченъ. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ а=п\сла, гла'съ в~. Подо'бенъ: Вы'шнихъ и=щя`:

Гла'съ бж~е'ственный слы'шавъ призыва'ющъ тя`, любо'вь _о=тца` презрjь'лъ _е=си`, и= прите'клъ _е=си`, ко хр\сту`, i=а'кwве съ сро'дникомъ твои'мъ сла'вне: съ ни'мже сподо'бился _е=си` ви'дjьти гд\сне бж~е'ственное преwбраже'нiе.

И= i='косъ, и= про'логъ. По f~-й пjь'сни свjьти'ленъ а=п\сла два'жды. Подо'бенъ: Ж_ены` о_у=слы'шите: Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На хвали'техъ стiхи^ры пра'здника г~, и= а=п\сла г~, гла'съ и~. Подо'бенъ: _W пресла'внагw чудесе`! Сла'ва, а=п\сла, гла'съ s~: Прему'дрый ло'вче: И= ны'нjь, пра'здника. Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ тропа'рь а=п\сла. Сла'ва: и= ны'нjь, пра'здника: _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ, и= ча'съ а~. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на пра'здника, пjь'снь рядова'я на д~: и= а=по'стола пjь'снь г~-я на д~. Прокi'менъ, гла'съ и~: Во всю` зе'млю: Стi'хъ: Нб~са` повjь'даютъ: А=по'столъ дjья'нiй, зача'ло к~f: Возложи` и='рwдъ ца'рь ру'цjь: А=ллилу'iа, гла'съ а~: И=сповjь'дятъ нб~са` чудеса` твоя^ гд\си. _Е=v\глiе луки`, зача'ло з~_i: Стоя'ше i=и~съ при _е='зерjь геннисаре'тстjь: Прича'стенъ: Во всю` зе'млю:

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Май 2056  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: