Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Понедельник, 7 Августа 2006 года (25 Июля 2006 по ст.ст.)
Седмица 9-я по Пятидесятнице, Глас седьмый

к~_е. О_у=спе'нiе ст~ы'я а='нны, ма'тере прест~ы'я бц\ды. И= па'мять ст~ы'хъ же'нъ _о=лv"мпiа'ды и= _е=vпра_ксi'и.

Ве'черъ, _о=бы'чная каfi'сма. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры, гла'съ д~. Подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: И='ны стiхи^ры, гла'съ а~. Подо'бенъ: _W ди'внагw чудесе`! Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ и~: И='же w\т непло'дныхъ чре'слъ: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ _е~. Подо'бенъ: Ра'дуйся: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ и~: Прiиди'те вся` тва'рь:

Тропа'рь, гла'съ д~:

Жи'знь ро'ждшую, во чре'вjь носи'ла _е=си` чи'стую бг~ома'терь, бг~ому'драя а='нно: тjь'мже къ прiя'тiю нб\сному, и=дjь'же веселя'щихся жили'ще, въ сла'вjь ра'дующися ны'нjь преста'вилася _е=си`, чту'щымъ тя` любо'вiю, прегрjьше'нiй прося'щи w=чище'нiе приснобл~же'нная.

Се'й тропа'рь глаго'лется без\ъ бг~оро'дична.

[[комм.]] Ст~ы'хъ же же'нъ слу'жба пое'тся на повече'рiи, и=ли` _е=гда` хо'щетъ _е=кклисiа'рхъ.

На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь ст~ы'я а='нны, три'жды: и= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны ст~ы'я, и= чте'нiе. Канw'ны _о=ктw'иха, _о='ба без\ъ мч~нчнwвъ: и= ст~ы'я а='нны, на s~. Катава'сiа: W\тве'рзу о_у=ста` моя^: По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ, гла'съ и~: Мт~ри вл\дки и= творца`: Сла'ва, и= ны'нjь, то'йже. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ в~. Подо'бенъ: Вы'шнихъ и=щя`:

Прароди'телей хр\сто'выхъ па'мять пра'зднуемъ, тjь'хъ вjь'рнw прося'ще по'мощи, и=зба'витися всjь^мъ w\т вся'кiя ско'рби, зову'щымъ: бг~ъ на'шъ съ на'ми, си'хъ прославле'й, jа='коже бл~говоли`.

И= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ _о=ктw'иха. Сла'ва, ст~ы'я: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На хвали'техъ стiхи^ры, гла'съ а~. Подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ в~: Прiиди'те любодjь'вственнiи вси`: Славосло'вiе вели'кое, и= w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна, пjь'снь г~-я и= s~-я. Прокi'менъ, гла'съ д~: Ди'венъ бг~ъ во ст~ы'хъ свои'хъ: Стi'хъ: Въ цр~квахъ бл~гослови'те: А=по'столъ къ гала'тwмъ, зача'ло с~_i: А=враа'мъ два` сы'на и=мjь`: А=ллилу'iа, гла'съ а~: Сп~се'нiе прв\дныхъ w\т гд\са: _Е=v\глiе луки`, зача'ло л~s: Никто'же свjьти'льника вже'гъ: Прича'стенъ: Ра'дуйтеся:

Въ то'йже де'нь прп\дбнагw _о=тца` на'шегw мака'рiа желтово'дскагw, о_у='нжескагw чудотво'рца.

Соверша'ется собо'ръ _е=гw` во _о=би'тели _е=гw`, и= и=дjь'же хра'мъ _е=гw`.

Тропа'рь, гла'съ _е~:

Дне'сь гра'дъ тво'й га'личь тобо'ю хва'лится: въ концjь'хъ бо _е=гw` пресвjь'тлw jа='кw ве'лiе со'лнце возсiя'лъ _е=си`, и= чудесы` твои'ми прп\дбне мака'рiе вся^ w=зари'лъ _е=си`. и= ны'нjь моли'ся гд\севи, и=зба'витися душа'мъ на'шымъ w\т пре'лести вра'жiя, и= сп~сти'ся гра'ду твоему` w\т пога'нскагw наи'тiя.

Конда'къ, гла'съ в~:

Вторы'й мwv"се'й jа=ви'лся _е=си` прп\дбне: _о='нъ бо жезло'мъ мо'ре раздjьли`, ты' же стра^сти jа='кw а=мали'ка побjьди'лъ _е=си`, и= непрохо'дную пусты'ню немяте'жнымъ о_у=мо'мъ проше'лъ _е=си`, въ не'йже мл~твами твои'ми ве'лiе чу'до сотво'рилъ _е=си`: гла^дныя лю'ди до и=з\ъ_оби'лiя прекорми'лъ _е=си`. и= ны'нjь моли'ся гд\севи, пода'ти всjь^мъ печа^льнымъ о_у=тjьше'нiе, мака'рiе _о='тче приснопа'мятне, и='же га'личестjьй странjь` и= все'й рwссi'йстjьй земли` похвала` и= о_у=твержде'нiе.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Август 2006  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: