Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Понедельник, 26 Декабря 2022 года (13 Декабря 2022 по ст.ст.)
Седмица 29-я по Пятидесятнице, Глас третий

г~_i. Ст~ы'хъ му'ч_еникъ: _е=vстра'тiа, а=v_ксе'нтiа, _е=vге'нiа, марда'рiа и= _о=ре'ста : и= ст~ы'я мч~нцы лукi'и дв~цы.

Ве'черъ, Бл~же'нъ му'жъ: На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры му'ченикwвъ на s~, гла'съ д~. Подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: И='ны стiхи^ры, гла'съ то'йже. Подо'бенъ: JА='кw до'бля: Сла'ва, гла'съ s~: Прiиди'те мучениколю'бцы: И= ны'нjь: Кто` тебе` не о_у=бл~жи'тъ: Вхо'дъ. Прокi'менъ дне`. Чт_е'нiя три`. На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ _е~. Подо'бенъ: Ра'дуйся: съ припjь'вы и='хъ. а~-й: Воззва'ша прв\днiи, и= гд\сь о_у=слы'ша и='хъ. в~-й: Мнw'ги ско'рби пра'в_еднымъ: Сла'ва, гла'съ то'йже, самогла'сенъ: Му'чащихъ свирjь'пства: И= ны'нjь: Бл~жи'мъ тя`, бц\де дв~о:

Тропа'рь, гла'съ д~:

Мч~нцы твои` гд\си, во страда'нiихъ свои'хъ вjьнцы` прiя'ша нетлjь^нныя w\т тебе` бг~а на'шегw: и=му'ще бо крjь'пость твою` мучи'телей низложи'ша, сокруши'ша и= де'мwнwвъ немощны^я де'рзwсти. тjь'хъ моли'твами сп~си` ду'шы на'шя.

На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь му'ченикwвъ два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь: _Е='же w\т вjь'ка о_у=тае'ное: И= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны ст~ы'хъ: И= чте'нiе. По полv"еле'и сjьда'ленъ. гла'съ и~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. Степ_е'нна, а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: Воззва'ша пра'веднiи, и= гд\сь о_у=слы'ша и=`хъ. Стi'хъ: Мнw'ги скw'рби прв\днымъ: _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло л~s: Се` а='зъ посыла'ю ва'съ: По н~-мъ _псалмjь` стiхи'ра, гла'съ а~: Пяточи'сленный ли'къ ст~ы'хъ: Канw'нъ бц\ды, со i=рмосо'мъ на s~: И= ст~ы'хъ два`, на и~: _Е=ди'нъ, гла'съ д~: Другi'й, гла'съ s~. Катава'сiа, Хр\сто'съ ражда'ется: По г~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ в~. Подо'бенъ: Въ мл~твахъ:

Свjьти'льникъ jа=ви'лся _е=си` свjьтлjь'йшiй, во тьмjь` невjь'дjьнiя сjьдя'щымъ, стр\стоте'рпче. вjь'рою бо jа='кw копiе'мъ w=бложи'вся, врагw'въ шата'нiя не о_у=боя'лся _е=си`, _е=vстра'тiе, ри'торwвъ сы'й бл~гоязы'чнjьйшiй.

Та'же сjьда'ленъ, гла'съ и~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ г~. Подо'бенъ: Дв~а дне'сь:

Витi'йствуя пред\ъ беззако'ннующими бж~е'ств_енная, бi_е'нiя претерпjь'лъ _е=си` му'жественнjьйшимъ се'рдцемъ, w=блиста'лъ _е=си` бг~озна'меньми пречу'днjь, о_у=гаси'лъ _е=си` возвы'шенный пре'лести пла'мень сегw` ра'ди тя` честву'емъ, всебл~же'нне, мч~нче хр\сто'въ _е=vстра'тiе.

И= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ два'жды. На хвали'техъ стiхи^ры на д~, гла'съ г~. Сла'ва, гла'съ д~: Пятостру'нную цjьвни'цу: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: И=му'ще тя`, бц\де. Славосло'вiе вели'кое. По тр\сто'мъ тропа'рь: Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: _Е='же w\т вjь'ка: _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. На лiтургi'и, блаж_е'нна а~-гw канw'на, пjь'снь г~-я на д~: и= в~-гw пjь'снь s~-я, на д~. Прокi'менъ, гла'съ д~: Ст~ы^мъ, и=`же су'ть на земли` _е=гw`: Стi'хъ: Предзрjь'хъ гд\са предо мно'ю вы'ну: А=по'столъ къ _е=фесе'_емъ, зача'ло сл~г: Возмога'йте w= гд\сjь: А=ллилу'iа, гла'съ д~: Воззва'ша пра'веднiи: Стi'хъ: Мнw'ги скw'рби прв\днымъ: _Е=v\глiе луки`, зача'ло р~s: Возложа'тъ на вы` ру'ки своя^: Прича'стенъ: Ра'дуйтеся:

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Декабрь 2022  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: