Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Суббота, 26 Ноября 2022 года (13 Ноября 2022 по ст.ст.)
Седмица 24-я по Пятидесятнице, Глас шестый

г~_i. И='же во ст~ы'хъ _о=тца` на'шегw i=wа'нна, а=рхiеп\скпа кwнстантi'ня гра'да, златоу'стагw.

Твори'мъ бдjь'нiе. На ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры, гла'съ а~. Подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: Кр\сти'теля подража'я: Сла'ва, гла'съ д~: Бы'лъ _е=си`, златоу'сте: И= ны'нjь, И=зба'ви ны`: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ в~. Подо'бенъ: До'ме _е=vфра'fовъ: Труба` златови'дная: съ припjь'вы и='хъ. а~-й, О_у=ста` моя^ возглаго'лютъ прему'дрость: в~-й, Сщ~е'нницы твои` w=блеку'тся въ пра'вду: Сла'ва, Подо'бенъ: то'йже: Тр\оцы ч\стны'я: И= ны'нjь, Дв~о и=з\ъ тебе` ро'ждшагося бг~а:

Тропа'рь, гла'съ и~:

О_у='стъ твои'хъ jа='коже свjь'тлость _о=гня` возсiя'вши бл~года'ть, вселе'нную просвjьти`: не сребролю'бiя мi'рови сокрw'вища сниска`, высоту` на'мъ смиренному'дрiя показа`. но твои'ми словесы` наказу'я, _о='тче i=wа'нне златоу'сте, моли` сло'ва, хр\ста` бг~а, сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. _Е=ктенiа` ма'лая, и= w\тпу'стъ. На вели'цjьй вече'рни, пое'мъ: Бл~же'нъ му'жъ, пе'рвый а=нтiфw'нъ. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на и~, гла'съ д~. Подо'бенъ: JА='кw до'бля: Златокова'нную трубу`: Сла'ва, гла'съ s~: Прп\дбне требл~же'нне: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: Кто` тебе` не о_у=бл~жи'тъ: Вхо'дъ, прокi'менъ дне`. Чт_е'нiя г~, ст~и'т_ельская. На лiтi'и стiхи'ра хра'ма, и= ст~а'гw самогла'сны, гла'съ а~: Свjьти'льниче i=wа'нне: Сла'ва, гла'съ д~, самогла'сенъ: Подоба'ше ца'рствующему градw'въ: И= ны'нjь: Тя` стjь'ну стяжа'хомъ: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ _е~. Подо'бенъ: Ра'дуйся по'стникwвъ: Ра'дуйся златоза'рный: съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, гла'съ s~: Труба` златогла'сная: И= ны'нjь: Творе'цъ и= и=зба'витель мо'й: На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ, Тропа'рь, гла'съ и~: О_у='стъ твои'хъ: два'жды, пи'санъ на ма'лjьй вече'рни: и= Бц\де дв~о: _е=ди'ножды. [зри`] А= и=дjь'же всено'щнагw бдjь'нiя не быва'етъ: По тропарjь`, Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: и= w\тпу'стъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь ст~а'гw, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: И='же на'съ ра'ди: И= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны ст~а'гw съ бг~оро'дичны и='хъ. И= чте'мъ w\т житiя` златоу'стагw. По полv"еле'и сjьда'ленъ, гла'съ и~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: и= чте'нiе. Степ_е'нна, а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: О_у=ста` моя^ возглаго'лютъ прему'дрость: Стi'хъ: О_у=слы'шите сiя^ вси` jа=зы'цы: Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе w\т i=wа'нна, зача'ло л~_е w\т полу`: Не входя'й две'рьми: Та'же _псало'мъ н~. Стiхи'ра, гла'съ s~: И=злiя'ся бл~года'ть: Канw'нъ бц\ды, со i=рмосо'мъ на s~, гла'съ и~, и= ст~а'гw на и~, гла'съ то'йже. Катава'сiа: W\тве'рзу о_у=ста` моя^: По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ ст~а'гw, гла'съ и~. Сла'ва, гла'съ то'йже: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ s~. Подо'бенъ: _Е='же w= на'съ:

W\т нб~съ прiя'лъ _е=си` бж~е'ственную бл~года'ть, и= твои'ми о_у=стна'ми вся^ о_у=чи'ши покланя'тися въ тр\оцjь _е=ди'ному бг~у, i=wа'нне златоу'сте, всебл~же'нне прп\дбне, досто'йнw хва'лимъ тя`: _е=си' бо наста'вникъ, jа='кw бж~е'ств_енная jа=вля'я.

И= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ. Сла'ва и='нъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На хвали'техъ стiхи^ры на д~, гла'съ д~. Подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: Сосу'дъ ч\стнjь'йшiй: Сла'ва, гла'съ и~: Златы'ми словесы`: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: Вл\дчце прiими`: Славосло'вiе вели'кое. Тропа'рь. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: И='же на'съ ра'ди: _Е=кт_енiи` и= w\тпу'стъ. И= дае'тся _е=ле'й w\т канди'ла ст~а'гw: и= ча'съ пе'рвый: и= коне'чный w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на ст~а'гw, пjь'снь г~-я и= s~-я. По вхо'дjь тропа'рь хра'ма хр\сто'ва, и= бц\ды, и= ст~а'гw. Сла'ва, конда'къ _е=гw`. И= ны'нjь хра'ма бц\ды, и=ли`, Предста'тельство хр\стiа'нъ: Прокi'менъ, гла'съ а~: О_у=ста` моя^ возглаго'лютъ прему'дрость: Стi'хъ: О_у=слы'шите сiя^ вси` jа=зы'цы: А=по'столъ ко _е=вре'_емъ, зача'ло ти~_i: Тако'въ на'мъ подоба'ше а=рхiере'й: А=ллилу'iа, гла'съ в~: О_у=ста` прв\днагw поуча'тся прему'дрости : _Е=v\глiе i=wа'нна, зача'ло л~s: Рече` гд\сь: а='зъ _е='смь две'рь: Прича'стенъ: Въ па'мять вjь'чную: На трапе'зjь быва'етъ бра'тiи вели'кое о_у=тjьше'нiе.

[зри`] Вjь'домо бу'ди, jа='кw всегда` твори'мъ мясопу'стъ въ д~_i-й де'нь непремjь'ннw кромjь` дву` дне'й, среды` и= пятка`. А='ще ли случи'тся мясопу'стъ въ сре'ду и=ли` въ пято'къ, въ д~_i-й де'нь, въ па'мять ст~а'гw а=п\сла фiлi'ппа: тогда` твори'мъ мясопу'стъ въ г~_i-й де'нь, на па'мять ст~а'гw i=wа'нна златоу'стагw, а= въ сре'ду и=ли` въ пято'къ ника'коже де'рзнемъ мясопу'стъ твори'ти, возбранено' бо _е='сть ст~ы'ми пра'вилы.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Ноябрь 2022  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: