Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Суббота, 2 Августа 2008 года (20 Июля 2008 по ст.ст.)
Седмица 7-я по Пятидесятнице, Глас пятый

к~. Ст~а'гw сла'внагw пр\оро'ка и=лiи`:

Ве'черъ, _о=бы'чная каfi'сма. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на s~, гла'съ а~. Подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: и= самогла'сны, гла'съ в~: Сла'ва, гла'съ s~: Прiиди'те правосла'вныхъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ, и=ли` кр\стобг~оро'диченъ. На стiхо'внjь _о=ктw'иха. Сла'ва, гла'съ s~: Пр\оро'че проповjь'дниче хр\сто'въ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ.

Тропа'рь, гла'съ д~:

Во пло'ти а='гг~лъ, пр\оро'кwвъ w=снова'нiе, вторы'й пр\дте'ча прише'ствiя хр\сто'ва, и=лiа` сла'вный, свы'ше посла'вый _е=лiссе'еви бл~года'ть, неду'ги w\тгоня'ти, и= прокаж_е'нныя w=чища'ти: тjь'мже и= почита'ющымъ _е=го` то'читъ и=сцjьл_е'нiя.

Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пр\оро'ка, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ, и=ли` кр\стобг~оро'диченъ. _о=бы^чныя каfi^смы: и= сjьда'ленъ _о=ктw'иха. _О='ба канw'на _о=ктw'иха: и= ст~а'гw на s~. По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ, гла'съ и~, два'жды. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ в~:

Пр\оро'че и= прови'дче вели'кихъ дjь'лъ бг~а на'шегw, и=лiе` великоимени'те, вjьща'нiемъ твои'мъ о_у=ста'вивый водотw'чныя _о='блаки, моли` w= на'съ _е=ди'наго чл~вjьколю'бца.

И= i='косъ, и= про'логъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ пр\оро'ка. На хвали'техъ стiхи^ры, на s~: Сла'ва, гла'съ и~: Пр\оро'кwвъ верхо'вники: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На стiхо'внjь _о=ктw'иха: Сла'ва, гла'съ д~: На _о='гненнjьй колесни'цjь: На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на, пjь'снь г~-я и= s~-я. Прокi'менъ, гла'съ д~: Ты` i=ере'й во вjь'къ, по чи'ну мелхiседе'кову. Стi'хъ: Рече` гд\сь гд\севи моему`: сjьди` w=десну'ю мене`. А=по'столъ собо'рнагw посла'нiя i=а'кwвля, зача'ло н~з: W='бразъ прiими'те sлострада'нiя: А=ллилу'iа, гла'съ _е~: Мwv"се'й и= а=арw'нъ во i=ере'ехъ _е=гw`: _Е=v\глiе w\т луки`, зача'ло д~_i: Дивля'хуся наро'ди w= словесjь'хъ: Прича'стенъ: Въ па'мять вjь'чную бу'детъ прв\дникъ:

А='ще хра'мъ ст~а'гw пр\оро'ка и=лiи`, и=ли` и=зво'литъ настоя'тель: твори'мъ бдjь'нiе.

На ма'лjьй вече'рни, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на д~: гла'съ а~. Подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: Сла'ва, гла'съ s~: Бж~е'ственный пр\оро'че и=лiе`: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ в~. Подо'бенъ: До'ме _е=vфра'fовъ: съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, гла'съ и= подо'бенъ то'йже: Бж~е'ственный пр\оро'че: И= ны'нjь: Вл\дчце бл~га'я: По трист~о'мъ, тропа'рь, гла'съ д~. Сла'ва, и= ны'нjь: _Е='же w\т вjь'ка: _Е=ктенiа` ма'лая, и= w\тпу'стъ. На вели'цjьй вече'рни, по _о=бы'чномъ _псалмjь`, пое'мъ Бл~же'нъ му'жъ, а~-й а=нтiфw'нъ. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры, на и~, гла'съ а~. Подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: и= самогла'сны, гла'съ в~. Сла'ва, гла'съ s~: Прiиди'те правосла'вныхъ: И= ны'нjь: Кто` тебе` не о_у=бл~жи'тъ: Вхо'дъ. прокi'менъ дне`, и= чт_е'нiя пр\оро'ка, г~. На лiтi'и стiхи^ры хра'ма, и= ст~а'гw самогла'сны, гла'съ д~. Сла'ва, гла'съ s~: _W нечести'вагw царя` повелjь'нiя: И= ны'нjь, Бц\де, ты` _е=си` лоза`: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ и~. Подо'бенъ: _W пресла'внагw чудесе`! съ преждепи'санными припjь'вы. Сла'ва, гла'съ s~: Пр\оро'че проповjь'дниче: И= ны'нjь: Творе'цъ и= и=зба'витель мо'й: На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ, тропа'рь ст~а'гw, два'жды, и= Бц\де дв~о, _е=ди'ножды: и= Бу'ди и='мя гд\сне, три'жды: и= _псало'мъ л~г: Бл~гословлю` гд\са: и= чте'нiе пр\оро'ка. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пр\оро'ка, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. и= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны пр\оро'ка. По полv"еле'и сjьда'ленъ, гла'съ и~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ, и= чте'нiе. Степ_е'нна, а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: Ты` i=ере'й во вjь'къ: Стi'хъ: Рече` гд\сь гд\севи моему`: Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе луки`, зача'ло д~_i: Дивля'хуся наро'ди w= словесjь'хъ бл~года'ти: По н~-мъ _псалмjь` стiхи'ра, гла'съ д~: На _о='гненнjьй колесни'цjь: и= прw'чая. Канw'нъ бц\ды со i=рмосо'мъ на s~, гла'съ и~: Мно'гими содержи'мь напа'стьми: и= пр\оро'ка два` канw'на на и~: _е=ди'нъ, гла'съ в~: Другi'й, гла'съ и~. Катава'сiа: W\тве'рзу о_у=ста` моя^: По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ, гла'съ и~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. По s~-й пjь'сни, конда'къ, гла'съ в~: Пр\оро'че и= прови'дче: пи'санъ въ а~-й слу'жбjь, и= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ. На хвали'техъ стiхи^ры на s~, гла'съ и~. Подо'бенъ: Что` ва'съ нарече'мъ: и= самогла'сны г~, гла'съ а~. Сла'ва, гла'съ и~: Пр\оро'кwвъ верхо'вники: И= ны'нjь: Вл\дчце прiими`: Славосло'вiе вели'кое: По трист~о'мъ тропа'рь. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. _Е=кт_енiи`, и= ча'съ а~, и= w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна, пе'рвагw канw'на, пjь'снь г~-я, и= втора'гw s~-я. Прокi'менъ, гла'съ д~: Ты` i=ере'й во вjь'къ по чи'ну мелхiседе'кову. Стi'хъ: Рече` гд\сь гд\севи моему`: А=по'столъ i=а'кwвля посла'нiя, зача'ло н~з. А=ллилу'iа, гла'съ д~: Мwv"се'й и= а=арw'нъ: _Е=v\глiе луки`, зача'ло д~_i. Прича'стенъ: Въ па'мять:

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Август 2008  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2023, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2023, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2023, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: